خدا ...

                                                       دو خدا وجود دارد....

خدایی که استادانمان به ما آموخته اند و خدایی که به ما می آموزند..

                    خدایی که مردم همیشه درباره اش سخن می گویند و خدایی که با ما

                                             سخن می گوید...

خدایی که آموختیم از او بترسیم وخدایی که با ما از مهر  می گوید...

                                                       دو خدا وجود دارد....

خدایی که آن بالاست و خدایی که در زندگی روزمره ما شرکت می کند...

خدایی که ما را مواخذه می کند و خدایی که قصورات ما را می بخشد...

خدایی که ما را به اتش دوزخ تهدید می کند و خدایی که بهترین راه را نشان می دهد...

                                                     دو خدا وجود دارد...

                          خدایی که ما را زیر بار گناهانمان خورد می کند ...

                               و خدایی که ما را با عشقش می رهاند...

/ 0 نظر / 45 بازدید